Skip to main content

ÇUMİTAŞ WEB SİTESİ KULANIM KOŞULLARI

 1. İşbu cumitas.cominternet sitesinin (“Site”) kullanımı ve Site ziyaretçilerinin veya Site üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştiren kişilerin (hepsi birlikte “Kullanıcı”) Site üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşulları’na tabiidir. Lütfen Site’yi kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşulları’nı dikkatle okuyunuz. Bu Site’yi kullanarak kabul etmiş olduğunuz kullanıma ilişkin gelen şartlar ve koşullar işbu Kullanım Koşulları ile tarafınıza açıklanmaktadır.
 2. Çukurova Makina İmalat ve Ticaret A.Ş. (“ÇUMİTAŞ” veya “Şirket”), Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmadan Site üzerinden yayınlayarak güncelleme hakkına sahiptir. Kullanım Koşulları’nda yapılan güncellemeleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, Site üzerinden yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.
 3. Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe Site’de verilen hizmetlerin tamamı ücretsizdir.
 4. Site’de yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları ÇUMİTAŞ ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Site’de yer verilmesi Kullanıcılara ve üçüncü kişilere, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. ÇUMİTAŞ’ın yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. ÇUMİTAŞ bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu gibi durumda Kullanıcıların ilgili izinleri almak üzere Site’ üzerinden ÇUMİTAŞ ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı ‘ya aittir.
 5. Opsiyon, donanım, yetkili servis/bayi bilgisi, ikinci el iş makinesi stoku, resim, açıklama ve haber başta olmak üzere Site’de yer alan her türlü içerik; (kısaca “Bilgi”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, Bilgi’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, ÇUMİTAŞ Yetkili Bayilerinden veya ÇUMİTAŞ Müşteri Hizmetleri’nden temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Site’de yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu Bilgi’ye dayanarak yapabileceği işlemler bakımından ÇUMİTAŞ ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 6. ÇUMİTAŞ, İş Makinelerinin ve Ataşmanların standart ve opsiyonel özellikleri ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir ve ÇUMİTAŞ Bayi ve Servisleri ile ilgili nihaî bilgi temini için ÇUMİTAŞ ile temasa geçilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ÇUMİTAŞ, Site’de yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve ÇUMİTAŞ adına bir taahhüt teşkil etmediği beyan eder.
 7. ÇUMİTAŞ, önceden haber vermeksizin iş makinelerinin tavsiye ettiği model ve spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir.
 8. Site’de yer alan fotoğraf ve videolar, satılacak olan iş makinelerinin ve ataşmanların donanım özelliklerinden farklılık gösterebilir.
 9. ÇUMİTAŞ,kendi takdirinde olmak üzere Site’nin içeriğini, Kullanıcı’lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Site’nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, Site’de mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 10. Site üzerinden vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik olarak kişisel bilgilerinizin yer aldığı bölümlere sadece şifre ile girişe olanak tanınmıştır. Söz konusu şifrenin gizli tutulması ve bu şifre vasıtasıyla ulaşılan güncelleme alanlarında, gerekli ayarlamaların yapılması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, bu bilgilerin kullanımı ile erişilen alanların güvenliğinden ve üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanımı da dahil) oluşabilecek tüm sonuçlardan  doğrudan sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer Kullanıcı’ların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
 11. Kullanıcı’ların kullandıkları elektronik cihaz(lar)dan ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Site’nin kullanılamaması gibi hallerden ÇUMİTAŞ sorumlu tutulamaz.
 12. Site üzerinde yer alan İletişim Formu’nun doldurulmuş olması, Kullanıcı’ya herhangi bir hak vermez ya da Kullanıcı’ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkanı vermez. İletişim Formu’na eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, ÇUMİTAŞ kendi takdirlerinde olmak üzere düzenleyebilecekleri pazarlama ve tanıtım programları sonucu sağlanabilecek imkanlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz ve bunların eksik, yanlış, ya da geçersiz olması nedeniyle doğabilecek tüm sonuçlardan bizzat sorumludur.
 13. Site’nin kullanılması, ziyaret edilmesi gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme, Site’nin “Kişisel Verilerin Korunması” başlığında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)kapsamında tüzel kişilere ilişkin bilgiler, kişisel veri olarak kabul edilmediği için bu Kanun kapsamına girmemektedir.
 14. Site’nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi elektronik cihazlarında gerekli virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Site’ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 15. Resmî makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi, yasal taleplerde bulunulması ve/veya Kullanıcı’nın ÇUMİTAŞ sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, ÇUMİTAŞ, Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve ilgili tüm yetkili kurum ve kuruluşlara mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
 16. Kullanıcı’lar ile ÇUMİTAŞ arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, ÇUMİTAŞ’ın elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde Tarsus mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre çözülecektir.

İşbu Kullanım Koşulları ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcı’nın bilinen e-posta adresi ve Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresi/adresleri  (hepsi birlikte “Adres”) vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, Site’ye bildirdiği Adres’in geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda güncellemeleri yapacağını ve/veya ÇUMİTAŞ’a bildireceğini, aksi halde bu Adres’e yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.