Skip to main content
İnsan Kaynakları Politikamız

Çumitaş, geleceği olduğu gibi karşılamak yerine, öngördüğü şekilde biçimlendirmek ve kendi geleceğine sahip çıkmak felsefesiyle İnsan Kaynakları alanında her yıl farklılaşan projeler hayata geçirmektedir. Stratejik plan ve vizyonu ile örtüşen yenilikçi ve çevik politikalar ile organizasyonel verimliliği arttırmaya odaklı bakış açımız, başta yetkinlik bazlı işe alımuygulamaları, işe alıştırma süreçleri ve çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu eğitim – gelişim fırsatları ile şekillendirilmektedir. Çalışanlarımızın mevcut rolleri içerisindeki potansiyelleri arttırmaya yönelik teşviklere ek olarak yedekleme, rotasyon ve kariyer haritaları çalışmaları ile iş çeşitliliği ve kariyer fırsatları sunmaktayız.

Çalışan bağlılığının arttırılması,kurum içi iletişim ve takım çalışmasının desteklenmesi amacıyla her yıl çok sayıda kurumsal sosyal sorumluluk projesi ve motivasyon aktivitesi planlanmaktadır. Ayrıca çalışanlarımız El – Tayfa Kulüplerinde kendi hobilerine yönelik ortak faaliyetler yürütebilmektedir. Çalışma barışının sağlanması ve fırsat eşitliğinin yaratılması için Çumitaş etik ilkeleri çerçevesinde başta kadın, engelli ve genç işgücü olmak üzere tüm çalışan ve aday çalışanlara fırsat eşitliği sağlanmakta, iş güvenliği, sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı güvence altına alınmaktadır. Çalışan ve iş ortaklarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla önleyici faaliyetler ile iş kazalarını en aza indirmek ve iş güvenliği bilincini oluşturabilmek adına çalışmalar yapılmaktadır.

Sürdürülebilir başarıyı desteklemek ve tüm çalışanları aynı hedef birliğine ulaştırmak amacıyla yürütülen performans yönetim uygulamalarımız doğrultusunda çalışanlarımız bireysel hedefler belirlemekte, bu hedefleri hayata geçirmek için koçluk ve mentörlük desteklerinden faydalanmaktadır. Performans sistemimize ek olarak takdir ve tanıma uygulamalarımız 2022 yılında hayata geçirilmiş ve çalışanlarımıza anlık ya da uzun vadeli performansları için , takdir ödülleri, kıdem, emeklilik, doğum, evlilik armağanları verilmektedir. “Bir işi en iyi o işi yapan bilir” bakış açısı ile şirketimiz çalışma koşullarını ve verimliliğini arttıran öneriler Fikri Hür Öneri Ödül Sistemi içinde değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir.

İşe Alım Süreçlerimiz

Seçme ve yerleştirme süreçlerinde; cinsiyet, din,dil,ırk ayrımı gözetmeden ve hiçbir ayrıcalık tanımadan adil ve eşitlikçi fırsatlar sağlamaktır. İlgili pozisyona ait tüm başvurular Kariyer.net üzerinden alınmakta ve belirtilen nitelik ve yetkinliklere en uygun adaylarla iletişime geçilmektedir. Ön görüşme neticesinde uygun bulunan adaylara genel yetenek, yabancı dil ve kişilik envanter sınavları uygulanır. Sınavı başarıyla tamamlayan adaylarla. insan kaynakları mülakatları ve teknik mülakatlar gerçekleştirilir.

Staj Başvuru Süreçlerimiz

Stajyerlerimiz, çalıştıkları sürece kendilerine eşlik eden bir staj koçu eşliğinde tam zamanlı bir çalışana verilen görevlerin bir kısmını üstlenerek Çumitaş’tan mezun olurken ”Çumitaş 2050” konulu bir proje tamamlarlar. Bu proje sonrası değerlendirme yapılan stajyerlerimiz işe alımda önceliklendirilmekte olup,ayrıca staj yaptıkları sürece de ücret almaktadır.

Uzun Dönem Staj: Meslek ve Ticaret Liseleri öğrencileri ve Protokolümüz bulunan üniversitelerin 4. sınıf öğrencileri Eylül-Aralık / Şubat-Mayıs ayları arasında bir okul dönemini firmamızda geçirmektedir.

Kısa Dönem Staj: Üniversitelerin zorunlu staj kapsamında olan Makine,Otomotiv, Endüstri, Elektrik-Elektronik, Mekatronik Mühendisliği, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Lojistik vb. alanlarda olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Haziran-Eylül ayları arasında yaz stajı imkanı sağlanmaktadır.