Skip to content

Kalite Politikamız

Çumitaş, tüm iş faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gayret göstererek müşterilerine uygulanabilir koşullara uygun ürün ve hizmet sunmayı taahhüt eder.

Özellikle aşağıda belirtilen hususlar, başta şirketimizin liderleri olmak üzere tüm çalışanlarımızdan beklenmektedir: 

 1. Faaliyetlerimiz esnasında etik kurallarımıza uyumun ilke edinilmesi,
 2. Üst Yönetimimizin her alanda şirketimizi temsil etmekte olduğunun bilinciyle pazarda önde gelen bir kalite seviyesine sahip ürün/hizmet sağlanmasına önderlik etmesi,
 3. Şirketimize yüksek değer katan ve/veya katabilecek alanların belirlenmesi, risk ve fırsatlarının analiz edilmesi, bu alanlarda gelişme sağlanması,
 4. Yüksek performans ve başarı için çabalayan bir kurum kültürü oluşturulması ve geliştirilmesi,
 5. Çalışanların kapasitesinin geliştirilmesi, katılımlarının sağlanması, onların performansının adil olarak değerlendirilmesi ve takdir edilmesi,
 6. Karlılığı desteklemek, sürdürülebilir ve öngörülebilir performans sonuçları sunmak için verilerin, bilgilerin ve iletişimin kullanılması, edinilmiş bilgilerin muhafazasının sağlanması,
 7. Faaliyetlerin ve kaynakların süreç yaklaşımını prensip alarak yönetilmesi yoluyla, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırırken, kalitesizlik maliyetlerini azaltarak rekabet gücünün artırılması,
 8. Planlarda olabilecek aksaklıklara karşı esnek, değişime hazır, hatalarından ders çıkarabilen ve öğrenebilen, motivasyonunu ve hedeflere odağını kaybetmeyen bir organizasyon yaratılması,
 9. Topluma ve çevreye karşı duyarlı ve saygılı olunması,
 10. Diğer kuruluşlar ve hatta endüstrilerle performansın kıyaslanması ve bunun ürün veya organizasyonel iyileştirmeler için kullanılması,
 11. İş uygulamalarımızın sistematik olarak gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi.